hạt giống Thái
Lan chất lượng cao 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc
Visitors
Today 133
Yesterday 200
Total 403,498
Page Views
Today 143
Yesterday 203
Total 427,377
Hạt giống dưa leo “Seven 99”Cây sinh trưởng khỏe và chống chịu sâu bệnh tốt, kháng tốt bệnh sương m...
Hạt giống dưa leo “Seven 99”
Hạt giống dưa leo “Seven 999”Cây sinh trưởng khỏe và chống chịu sâu bệnh tốt, kháng tốt bệnh sương ...
Hạt giống dưa leo “Seven 999”
Hạt giống dưa leo “Bull 777”      cây sinh trưởng khoẻ, nhánh nhiều, trái xanh ...
Hạt giống dưa leo “Bull 777”
Hạt giống dưa leo “PREMIUM”      Cây sinh trưởng khỏe , đẻ nhiều nhánh, thời gi...
Hạt giống dưa leo “PREMIUM”
Dưa leo “HAPPY 380”cây sinh trưởng khoẻ,  kháng bệnh tốt, đậu trái tốt,  trái dài  1...
Dưa leo “HAPPY 380”
Dưa leo “HAPPY 737”cây sinh trưởng khoẻ,  kháng bệnh tốt, đậu trái tốt,  trái dài  2...
Dưa leo “HAPPY 737”
Page 1 | 
 
เว็บสำเร็จรูป
×