hạt giống Thái Lan chất lượng cao 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc
Visitors
Today 163
Yesterday 200
Total 455,575
Page Views
Today 163
Yesterday 223
Total 503,022
  giống dưa lê kim hoàng hậu Happy Sweet 999
giống dưa lê kim hoàng hậu Happy Sweet 999 hàm lượng đường 13-15 Brix, trái 1.5-2.0 kg&...
  giống dưa lê kim cô nương Happy Sweet 289
giống dưa lê kim cô nương Happy Sweet 289 hàm lượng đường 13-15 Brix, trái 1.5-2.0 kg T...
  giống dưa lê Siêu Ngọt Kim Happy Sweet 222
giống dưa lê Siêu Ngọt Kim Happy Sweet 222 hàm lượng đường 14-16 Brix, trái 1.5-2.0 kg&...
  giống dưa lê chu phấn Lai Thong 999
giống dưa lê Chu phấn Lai Thong 999 hàm lượng đường 13-14 Brix, trái 2.0-2.2 kg Th...
  giống dưa lê trắng ngọc bích Lai Thong 888
giống dưa lê trắng ngọc bích Lai Thong 888 hàm lượng đường 14-16 Brix, trái 2.0-2.2 kg ...
  giống dưa lê ngọt "Jet Sweet"
giống dưa lê ngọt "Jet Sweet" Green Bull Seed Thái Lan chất lượng cao
  giống dưa lê ngọt "Honey Moon"
giống dưa lê ngọt "Honey Moon" Green Bull Seed Thái Lan chất lượng cao
Page 1 | 
 
เว็บสำเร็จรูป
×